Sysmex Norge
Menu

Evalueringsskjema til Sysmex Norways brukermøte 2019

Kjære kursdeltaker,

Vi har satt stor pris på å ha hatt deg som deltaker på vårt brukermøte. Som et ledd i vårt kvalitetsarbeid ber vi nå om din tilbakemelding på dette skjemaet.

Bedømmelse:
5 = veldig bra, 4 = bra, 3 = ok, 2 = ikke bra, 1 = dårlig

27. mai 2019
1. Erfaringer med CBC-O

(Greta L. Hverven, Vestre Viken HF-Bærum Sykehus) 

2. Workshop/Gruppearbeid
3. Softwareendringer på XN

(Katharina Fuerst/MichelleCruz, Product Management Hematology Sysmex Europe)

4. Monocytosis Workflow Optimisation - MWO

(Katharina Fuerst/Michelle Cruz, Product Management Hematology Sysmex Europe)

28. mai 2019
5. Farging av blod/beinmarg med RAL stain box

(Greta L. Hverven, Vestre Viken HF-Bærum Sykehus) 

6. NOKLUS retningslinjer for blodutstryk

(Marthe W. Aune, St. Olavs Hospital)            

7. Benmargsgiverregisteret, stamcelletransplantasjon og søk etter ubeslektet giver

(Irene Andersen, Det norske bemargsgiverregister)

8. KLL og behandling

(Sigrid S. Skånland, PhD, OUS, Radiumhospitalet-Institutt for kreftforskning)   

9. Leukemipasienten

(Helge Øvreness, Ung Kreft)        

10. Innføring av morfologi i rutinehematologi Er egen Manuell DIFF i LIS nyttig?

(Grethe Bonden, Sykehuset Vestfold)

29. mai 2019
11. Cellavision-applikasjoner

(Elina Bergskans, Cellavision)

12. Body Fluid på Sysmex og DM, Caser

(Grethe Hellem, St. Olavs Hospital)                                                                                                                        

13. Nytten av RBC-morfologi og CARA

(Frida Johannson, Skånes Universitetssjukhus)                                                                 

14. Expertpanelet fra RAL Diagnostics

(Cellavision og Sysmex Europe)

15. May Grünwald Giemsa stain Kjemien bak

(Henk Jansen, Marketing Manager Hematology, Sysmex Europe)