Sysmex Norge
Menu

Sysmex Norge Brukermøte 2019

På første dag av brukermøtet, vil vi ha gjennomgang av praktiske oppgaver/caser. Dette er pasientprøver med ulike problemstillinger som er analysert på Sysmex hematologi-instrumenter og til dels på Digital Imaging(DI-60). De fleste casene er fra XN, men vi har også noen caser fra X-class og XN-L.


Denne gangen får du mulighet til å jobbe med casene på forhånd, for å få best mulig utbytte av gjennomgangen på brukermøtet. Du får her tilgang til bakgrunnsinformasjon, resultater og scattergram samt digitale bilder av blodutstryk fra prøvene. Kanskje kan den som drar på brukermøtet gjennomgå casene med sine kolleger før og etter møtet? På denne måten får også de som ikke kan dra en nyttig oppdatering.


OBS! Noen av prøvene er analysert på instrumenter som bruker SI-enheter. HGB, MCH og MCHC med konvensjonelle enheter står under resultatene i oppsummeringen.


Skriv gjerne ut oppsummeringen av casene og ta den med til gjennomgangen på møtet.   


XN case 1

Bakgrunnsinformasjon

Resultater

Morfologi XN case 1

XN case 2

Bakgrunnsinformasjon

Download case 2

Resultater

Morfologi XN Case2

XN case 3

Bakgrunnsinformasjon

Download case 3

Resultater

XN case 4

Bakgrunnsinformasjon

Download case 4

Resultater

Morfologi XN case 4

XN case 5

Bakgrunnsinformasjon

Download case 5

Resultater

Morfologi xn case 5

XN case 6

Bakgrunnsinformasjon

Download case 6

Resultater

XN case 7

Bakgrunnsinformasjon

Download case 7

Resultater

XN case 8

Bakgrunnsinformasjon

Download case 8

Resultater

Morfologi xn case 8

XS-XE case 1

Bakgrunnsinformasjon

Download case 1

Resultater


Morfologi XS-XE CASE 1

XS-XE case 2

Bakgrunnsinformasjon

Download case 2

Resultater

Morfologi XS-XE case 2

XS-XE case 3

Bakgrunnsinformasjon

Download case 3

Resultater

Morfologi XS-XE case 3

XS-XE case 4

Bakgrunnsinformasjon

Download case 4

Resultater

Morfologi XS-XE case 4

XS-XE case 5

Bakgrunnsinformasjon

Download case 5

Resultater

Morfologi XS-XE CASE 5

XN-L case 1

Bakgrunnsinformasjon

Download case 1

Resultater

XN-L case 2

Bakgrunnsinformasjon

Download case 2

Resultater

XN-L case 3

Bakgrunnsinformasjon

Download case 3

Resultater

Sysmex Norge Brukermøte 2019

Enjoy our Media Centre
All
  • All
  • Documents
  • Podcast
  • Images
  • Videos
Company movie
See our collection
See our collection
Grow your knowledge http://
See our collection
See our library of smears https://www.sysmex.no/academy/library/image-gallery.html
Learn more about our concept https://www.sysmex.no/company/who-is-sysmex/silent-design.html