Sysmex Norge
Menu

Program til brukermøte Sysmex Norge 2014

25. november Thon Hotel Oslofjord

Kl 10.00 – 11.00Ankomst, registrering m/kaffe
Kl 11.00 – 11.10Velkomst og oversikt over agenda
Kl 11.10 – 11.30Nytt fra Sysmex
Kl 11.30 – 12.00Kontrollregler i hematologi
(Helle Skrattalsrud, Utviklingsbioingeniør Fürst Med Lab)
Kl 12.15 – 13.15LUNSJ
Kl 13.15 – 13.35Nytt i XN software (NN)
Kl 13.35 – 14.10Old sample flagg på XN, utprøving i Molde (Arne Eide, Molde Sjukehus)
Kl 14.10 – 14.30KAFFE + evt innsjekking Utstilling av Proficiency software
Kl 14.30 – 15.00Brukerinnlegg
Kl 15.00 – 17.00

Gruppearbeid

  • Caser
  • Service
Kl 17.00 – 19.30Julepynt + gløgg/tur Kalvøya
Kl 19.30Middag m/quiz


26. november Thon Hotel Oslofjord

 

Kl 08.30 – 09.00Utsjekking
(senest kl. 10.00)
Kl 09.00 – 09.25Innlegg, Terje Sporsem
Kl 09.25 – 10.25 Better staining. Better diagnostic morphology. Three ways • RAL StainBox • RAL Stainer •Sysmex DI-60
(Henk Jansen, Sysmex Europe)
Kl 10.25 – 11.15Morfologi
(Guro Lauritzen, Diakonhjemmet sykehus og Kristin Lingaas Sysmex Norge)
Kl 11.15 – 11.45KAFFE
Utstilling av Proficiency software
Kl 11.45 – 12.15Hvordan prøvetaking kan påvirke hematologiske analyseresultater.
(Helen Helland Stavanger universitetssykehus)
Kl 12.15 – 13.00Ret-hemoglobin (NN)
Kl 13.00 – 13.15Takk og farvel, Lunchpakker

 

 

 

Brukermøte Sysmex Norge 2014

Growing your knowledge
Visit our Academy
Grow your knowledge
Enjoy our Media Centre
All
  • All
  • Documents
  • Podcast
  • Images
  • Videos
Company movie
See our collection
See our collection
Grow your knowledge http://
See our collection
See our library of smears https://www.sysmex.no/academy/library/image-gallery.html
Learn more about our concept https://www.sysmex.no/company/who-is-sysmex/silent-design.html