Sysmex Norge
Menu

Evaluation Customer Training

Name, date and place of Training

Hjelp oss å bli bedre ved å svare på følgende spørsmål:

Informasjon før kurset, program, reiseinformasjon osv. Informasjon var: Til stor hjelp
OK
Ikke tilfredsstillende
Service og hjelp hos ansatte i Sysmex under kurset var: Veldig bra
Bra
OK
Ikke bra
Hotellet var: Veldig bra
Bra
OK
Ikke bra
Helhetsintrykket av kurset er: Veldig bra
Bra
OK
Ikke bra
Skriv gjerne en kort kommentar om hvordan du opplevde kurset:
Undervisningen var: Altfor kortfattet
Perfekt
Altfor detaljert
Var kursets innhold lett å forstå? Ja
Nei
Kursets innhold ble formidlet: Altfor kortfattet
Perfekt
Altfor detaljert
Det var nok med tid til å få svar på mine spørsmål: Ja
Vet ikke
Nei
Jeg fikk bra og tilfredsstillende svar på mine spørsmål: Stemmer
Vet ikke
Stemmer ikke
Hvordan var fordelingen teori / praktiske oppgaver på kurset? For lite teori
Passe
For mye teori
Kontakten til de som underviste var: Veldig bra
Bra
OK
Ikke bra
Hvorfor?

(Beskriv gjerne med et eksempel)

Bedømming av de som underviste:

(1 = veldig bra, 6= veldig dårlig forberedt)

  1 2 3 4 5 6
Innholdet var relevant
Måten å formidle informasjonen
Kompetanse
Generelt inntrykk
Kommentar
Hva var spesielt bra med kurset?
Hva savnet du?
Tanker og refleksjoner som jeg har med meg hjem:
Growing your knowledge
Visit our Academy
Grow your knowledge
Enjoy our Media Centre
All
  • All
  • Documents
  • Podcast
  • Images
  • Videos
Company movie
See our collection
See our collection
Grow your knowledge http://
See our collection
See our library of smears https://www.sysmex.no/academy/library/image-gallery.html
Learn more about our concept
XN-L Series overview http://